Harmonie Concordia Margraten
Inloggen

Opleiding

Reeds in 1988 werd gestart met een eigen opleiding. Aanvankelijk nog in samenwerking met de muziekschool van Valkenburg, maar daarna geheel in eigen hand. Eind jaren negentig is nog een drietal jaren samengewerkt met de muziekschool te Maastricht, Kumulus, maar nadien is besloten om toch weer de opleiding geheel in eigen hand te houden.

De opleiding van leerlingen vindt plaats onder begeleiding van de opleidingscommissie. Deze bestaat uit Hub van Wissen, Natasha Roijen en dirigent Jos Dobbelstein.
De opleidingscommissie is dringend op zoek naar aanvulling. Heeft u interesse, dan kunt u zich wenden tot een van de leden, of door een e-mail te sturen naar de opleidingscommissie.

Beginnende leerlingen starten met lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV). AMV is een korte vooropleiding voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Het doel van deze opleiding is om kinderen kennis te laten maken met de grondbeginselen van de muziek. Tijdens de lessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van het gehoor, ritmegevoel en notenkennis door zingen en klappen.

Na ±1 jaar AMV-lessen wordt er in overleg met de opleidingscommissie een instrument gekozen. Vervolgens kunnen er vier diploma's worden behaald (A t/m D).
Na ongeveer een jaar instrumentale opleiding kan er ingestapt worden in het opleidingsorkest o.l.v. Hub van Wissen en na het behalen van het B-diploma wordt er toegetreden tot het harmonieorkest o.l.v. Jos Dobbelstein.

Voor de ontspanning van de leerlingen worden er leuke nevenactiviteiten verzorgd door de jeugdwerkcommissie. Zo wordt er om de paar jaar een kampweekend georganiseerd. Door de commissie wordt een kampplaats gezocht en een afwisselend programma in elkaar gezet. Telkens wordt dit kamp door alle deelnemers inclusief leiding als een hoogtepunt voor de jeugd ervaren.

De jeugdwerkcommissie bestaat uit: Annemarie Vaessens-Heuts, Sandra Spronck-Heuts, Martijn Drissen, Suzanne Mayer-Drissen, Roel Moonen, Michiel Metz en Rianne Deckers-Prevoo.

Meer informatie over de opleiding is te vinden in deze pdf informatiegids.


Bouwcenter Jan Opreij

Eijkerbouw

Rabobank

HabetsRoyen

Autoschade Heuvelland BV

Patisserie Peter Lemmens

Souren Montage

© Copyright 2006-2024 Harmonie Concordia Margraten. Alle rechten voorbehouden.
Design en implementatie door Xzyra.nl. Verwerkingstijd 0.011sec. Privacy verklaring.